Translate Переклад

понеділок, 13 січня 2014 р.

Моніторинг дотримання прав пацієнтів в комунальних установах охорони здоров'я міста Вінниця.

Автор- Світлана Побережець( 0975854014, svitlana.poberezhets@gmail.com)

За даними ВОЗ, Україна обіймає 4-те місце в Європі за рівнем смертності серед дорослого населення.
Захворювання серцево- судинної системи виходять на перше місце серед причин смертності  працездатного населення України, в основному, чоловіків у віці від 30-ти до 44-х років.
Низький рівень доходів українців і майже повна відсутність доступної кваліфікованої та своєчасної медичної допомоги та профілактичних заходів призводять до щорічної втрати майже 440 тисяч українців.
Низький соціально- економічний рівень країни, вкрай недостатнє державне фінансування медичної галузі  не можуть сприяти покращенню здоров'я нації, що сьогодні потерпає від захворювань на туберкульоз, ВІЧ/СНІД, захворювань серцево- судинної системи, органів дихання, алкогольної та тютюнової залежності.
Гарантії держави щодо дотримання прав пацієнтів залишаються лише мертвими реченнями, довгим голосним відлунням  у порожніх від медикаментів шафах лікарень.
Можливо тому Стаття 3 Конституції України звучить так безнадійно цинічно для тих, хто сьогодні знаходиться на межі життя та смерті.
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

В 2013 році Вінницькою правозахисною групою здійснено моніторинг  дотримання прав пацієнтів в комунальних установах охорони здоров'я міста Вінниця.
Проведення моніторингу стало можливим за підтримки Польсько- Американського Фонду Свободи" Перетворення у регіоні"- RITA.
В завдання моніторингу не входила оцінка процесу реформування медичної галузі України, незважаючи на те, що Вінницька область входить до так званих пілотних регіонів, де відбувається впровадження реформи в галузі охорони здоров'я.
Однак, результати моніторингу дозволяють певною мірою оцінити наявність або відсутність змін в отриманні прав пацієнтів  в комунальних установах охорони здоров'я міста Вінниця з моменту запровадження процесу реформування медичної галузі(  дата...)В процесі проведення моніторингу зібрано та проведено аналіз інформації щодо дотримання прав пацієнтів в 10 конкретних установах  міста Вінниці та Вінницької області.
Отримані в процесі моніторингу данні порівняно з формально прийнятими в державі гарантіями в сфері охороні здоров’я  та існуючими нормами міжнародного права.У зв’язку з тим, що  в даний момент в державі відсутня система оцінки дотримання прав пацієнтів, в рамках проведеного дослідження фахівцями Вінницької правозахисної групи було розроблено інструментарій для  такої оцінки. В якості єдиного стандарту оцінки дотримання прав пацієнтів в державних установах охорони здоров‘я була обрана Європейська Хартія прав пацієнтів, оскільки права пацієнтів в Українському законодавстві не систематизовані в рамках одного законодавчого акту, а «розкидані» по різних нормативно – правових актах, а саме Хартія вважається тим Європейським стандартом, на який доцільно орієнтуватись. Існує система оцінки стану реформування системи охорони здоров’я в пілотних регіонах, затверджена Міністерством охорони здоров’я, але вона не містить цілісної оцінки дотримання прав пацієнтів в державних установах охорони здоров‘я. При розробці інструментарію для проведення моніторингу, враховувалися результати попереднього аналізу ситуації, який включав в себе:·        попередній аналіз права;
·        аналіз преси;
·        аналіз скарг громадян та проведення спеціальних фокус-груп;
·        візити до державних установ охорони здоров‘я.
На основі попереднього аналізу, також, вибудовувались попередні гіпотези щодо проведення дослідження.
Вінницька правозахисна група вперше запровадила спеціально розроблений  для проведення  моніторингу інструментарій, який можливо вважати досить досконалим та універсальним, таким, що і в подальшому може бути використаний для оцінки дотримання прав пацієнтів, як у Вінницькій області, так і в інших регіонах України. Він дозволяє не тільки оцінити дотримання того чи іншого права, а й піддати аналізу причини порушення конкретного права, а також, дозволяє  виробити відповідні рішення.Важливою функцією даного моніторингу є діагностика ситуації з дотримання прав пацієнтів в державних установах охорони здоров‘я.. Аналіз результатів моніторингу виявляє існуючі проблеми у дотриманні прав пацієнтів і надає цілісну картину того, що відбувається. Більшість з існуючих проблем з порушенням дотримання прав пацієнтів в державних установах охорони здоров‘я знаходили своє відображення в публікаціях у пресі і скаргах громадян, але при цьому не було комплексного підходу до їх аналізу з боку зацікавлених державних установ.Наведені результати моніторингу можуть стати як базою для більш детального аналізу ситуації, так і для конкретних дій щодо поліпшення ситуації на різних рівнях, починаючи від конкретних установ і закінчуючи зміною законодавства.
Під час проведення моніторингу використовувалися наступні методи збору інформації:
     пряме спостереження;
     аналіз документів, у тому числі моніторинг преси;
     опитування, в тому числі фокус-групи, анкетування та глибинні інтерв'ю.
Перелічені методи збору інформації дозволили отримати, як кількісні, так і якісні характеристики дотримання прав пацієнтів.Розроблений інструментарій, аналіз отриманих даних і національного законодавства структурований таким чином, щоб можна було оцінити його відповідність рівню дотримання прав пацієнтів, визначеному в Європейській Хартії прав пацієнтів.Для проведенні моніторингу була підготовлена група людей, котрі брали участь у його проведенні і зборі інформації, як шляхом анкетування так і іншими методами.При проведенні анкетування вибірка визначалась, виходячи з потреб даного моніторингу. Оскільки однією з основних функцій моніторингу є діагностична – тобто аналіз ситуації та виявлення існуючих проблем з дотримання прав пацієнтів, а не проведення соціологічного дослідження з високою точністю кількісних показників, вибірка вираховувалась таким чином, щоб довірча вірогідністю в 95 % могла бути екстрапольована на генеральну сукупність, що відповідає таким характеристикам:
         пацієнти 10 вищеназваних закладів;
         розмір генеральної сукупності – 300 тисяч осіб.
Вид вибірки – стихійна.Довірчий інтервал, в залежності від питань, коливається близько 3 %.Це означає, що кількісні показники можуть, в деякій мірі, відрізнятися при проведенні повноцінного соціологічного дослідження, але виявлені під час моніторингу тенденції однозначно мають місце і вимагають відповідного реагування. Виявлені в ході анкетування тенденції повністю підтверджуються при використанні інших методів оцінки, таких як аналіз документів, опитування шляхом проведення фокус-груп, глибинних інтерв’ю та прямого спостереження. 

З повним текстом звіту можна ознайомитись за посиланням-

Немає коментарів:

Дописати коментар