Translate Переклад

середа, 1 грудня 2010 р.

Як подолати порушення прав людини в міліції?


Рекомендації Вінницької правозахисної групи до слухань «Про дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ», організованих Комітетом ВР України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 01 грудня 2010 року

          Вінницька правозахисна група відзначає, що керівництвом МВС України в 2010 році значно посилено виявлення та притягнення до дисциплінарної відповідальності співробітників міліції, які порушують конституційні права громадян України, застосовують щодо них незаконне насильство, протиправне порушення права на свободу та особисту недоторканність в розумінні Ст.5 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Про це свідчить статистика про кількість міліціонерів, яких було піддано дисциплінарній відповідальності  за вказані незаконні дії.
              
Іншим позитивним аспектом діяльності нового керівництва МВС України стала рішуча відмова від існування в системі МВС України так званого Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС Апарату Міністра з штатом понад 30 «помічників міністра ВС з прав людини», яке за час своєї роботи займалося переважно піар-прикриттям масових порушень прав людини в органах міліції, відволіканням уваги громадськості з необхідності забезпечення прозорих та ефективних розслідувань по кожному факту порушень прав людини співробітниками ОВС на різноманітні тренінги, сумнівні семінари та інші бюрократично-грантоєдські витвори. Ми вітаємо заяви керівництва МВС України, що відомчий міліцейський контроль за дотримання прав людини не може і не повинен підміняти ефективного громадського, парламентського та інших форм цивільного демократичного контролю за правоохоронною діяльністю.
              
Разом з очевидними успіхами керівництва МВС в переслідуванні співробітників міліції, про чиї злочину проти прав людини стало відомо громадськості, ми, нажаль, змушені відзначити, що в цілому ситуація із дотримання прав людини в ході діяльності міліції не покращується, і, навіть, серйозно погіршується. Ми вважаємо зупинитися на наступних проблемах в діяльності міліції та шляхах їх вирішення:

  1. Не зменшується кількість звернень до правозахисних організації та повідомлень в ЗМІ про факти катувань та жорстокого поводження з боку міліції. Продовжується протиправна практика, за якою органи прокуратури, отримавши від громадян України заяви про злочини, скоєні співробітниками міліції, не вдаються до проведення дослідчої перевірки власними силами, а дають доручення про проведення такої перевірки підрозділам внутрішньої безпеки МВС, які не можна вважати незалежними та об‘єктивно зацікавленими у встановленні істини. Взагалі органи прокуратури ухиляються від ефективного здійснення покладених на них законом функцій щодо нагляду за  додержанням  законів  органами,  які  проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. Цей феномен потребує свого дослідження, та реагування насамперед через законодавче удосконалення завдань та функцій прокуратури.

  1. Міліція залишається надзвичайно закритою для суспільства. В абсолютній більшості регіонів України згорнуто, або заформалізовано та зведено до епізодичних «вистав» діяльність громадських рад при управліннях МВС, не ведуться спільні прийоми населення керівництвом міліції та представниками громадянського суспільства, відсутня чітка та зрозуміла концепція взаємодії міліції з громадськістю, оцінки  населенням діяльності міліції та впливу громад на організацію діяльності міліції в тих питаннях, де такий вплив прямо не заборонений законом.


  1. Залишається вкрай низьким інтелектуальний, моральний та освітній рівень людей, які поступають на службу в міліцію. Категорично шкідливим і таким, що суперечить Конституції України та ЗУ «Про міліцію» є положення п.4 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, згідно з яким рядовий і молодший начальницький склад органів  внутрішніх справ  комплектується  на  договірних  засадах  особами  чоловічої статі,  які пройшли дійсну військову службу. Вимога щодо обов‘язкового проходження військової служби має бути скасована або Урядом, або оскаржена до суду.

  1. В органах міліції відсутній окремий облік скарг на протиправні дії співробітників МВС, а з урахуванням того, що люди подають скарги на міліцію до різноманітних відомств, актуальним є створення єдиного електронного доступного реєстру усіх скарг на діяльність співробітників міліції, а, згодом, і інших правоохоронних органів та спецслужб.

  1. За винятком кількох регіонів України паралізована робота мобільних груп з моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів МВС, але навіть та законодавча база, якою регламентується діяльність таких мобільних груп, потребує на нашу думку негайного перегляду. Зокрема треба передбачити можливість участі членів мобільних груп від громадськості в проведення перевірко за скаргами про можливі порушення прав людини, які можуть поступати від затриманих, обов‘язкове залучення місцевих прокурорів до проведення перевірок мобільними групами в спецустановах МВС. Удосконалюючи діяльність мобільних груп, треба пам‘ятати, що вони також не можуть вважатися повноцінним національним превентивним механізмом з попередження катувань, створення якого є міжнародним зобов‘язанням держави.  Вінницька правозахисна група послідовно виступає за те, аби в Україні було створено спеціальний державний орган, яким буде координовано роботу національних превентивних механізмів проти катувань, як варіант, хоча і не найкращий, можна розглядати і посилення повноважень Омбудсмана, з наданням йому законом повноважень та можливостей для координації одного чи декількох національних превентивних механізмів.

  1. Необхідно рішуче реформувати систему нагляду прокуратури за діяльністю міліції, забезпечивши існування єдиної вертикалі прокурорів, які займаються цією роботою, їхню незалежність, зокрема і від прокурорів, які підтримують державне обвинувачення по кримінальних справах.


  1. Верховна Рада України, не чекаючи ухвалення нового Кримінально-процесуального кодексу може і повинна невідкладно переглянути деякі закони, якими значно погіршується право людини на захист, збільшується ризик застосування щодо людей катувань, інших незаконних методів ведення слідства. Так необхідно виконати конституційну норму і надати можливість людині вільно обирати захисника з числа будь-яких громадян, а не лише з числа осіб, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, скасувати дискримінаційні обмеження діяльності захисників, зокрема надавши останнім безперешкодний доступ до своїх клієнтів у будь-який час, зняти несправедливі заборони одному захисникові здійснювати захист кількох свідків по кримінальній справі, невідкладно ухвалити Закон «Про безкоштовну правову допомогу». Необхідно рішуче зменшити (принаймні до 48 годин) термін затримання особи без отримання дозволу суду, а також категорично заборонити проведення будь-яких слідчих дій, чи участь в заходах дослідчої перевірки адміністративно-заарештованих громадян.  Верховна Рада України повинна найближчим часом внести такі зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за якими  постанова суду про адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту не набирає законної сили і, відповідно, не підлягає виконанню до розгляду апеляції, чи до спливу строку на подання апеляційної скарги.

  1. Необхідно негайно створити умови для особистої участі затриманих громадян, які утримуються в місцях міліцейської неволі в розгляді справ адміністративним судами, за позовами останніх на протиправні дії чи бездіяльність співробітників органів міліції. Верховна Рада України може прийняти законодавчі зміни, якими будь-яке листування затриманих, заарештованих та засуджених з національними судовими органами не підлягатиме перегляду та цензурі.

  1. Міліція повинна рішуче збільшувати кількість не атестованих цивільних співробітників міліції, відмовлятися від надання міліцією господарських платних послуг населенню, в перспективі залишивши за міліцією лише функції розслідування злочинів та підтримки громадського порядку.

  1. До моменту, коли рішучі послідовні та системні дії потре формуванню міліції не призведуть до зміни негативного іміджу МВС на позитивний, що буде підтверджено даними соціологічних досліджень, ми пропонуємо утримуватися від перейменування міліції у поліцію, з метою не дискредитувати хороше слово «поліція».

Немає коментарів:

Дописати коментар