Translate Переклад

пʼятниця, 19 листопада 2010 р.

Громадські активісти "зустрінуть" Президента Януковича на саміті в Брюсселі 22 листопада


19 листопада 2010 року
Анонс прес-конференції

Євроінтеграція України та права людини – погляд зсередини

            Українська влада заявляє про свої великі очікування від саміту «Україна-ЄС», який відбудеться в Брюсселі 22 листопада 2010 року. На порядку денному питання реального, а не символічного спрощення візового режиму для українських громадян, які подорожують до країн Євросоюзу, можливе наближення погодження тексту Угод про асоціацію с ЄС та про зону вільної торгівлі, поглиблення двостороннього співробітництва та секторного співробітництва. Безперечно – успіх євроінтеграційних устремлінь України означатиме багато важливих позитивних зрушень для усіх громадян України і можна лише сподіватися, що українська дипломатія забезпечить просування України по складному та довгому шляху до ЄС.
            Засадничими  європейськими цінностями є визнання та повага демократії та прав людини, ефективні гарантії дотримання яких базуються на ефективній та справедливій системі правосуддя, громадському контролі за діяльністю влади, функціонуванні незалежної преси, прозорості та відкритості державних інституції, чесних та вільних від маніпуляцій виборчих системах.
            Саме цим вимогам повинна відповідати Україна на момент прийняття в ЄС. Українська влада декларує відданість європейським цінностям, проте чи покращується ситуація з правами людини в Україні за період президентства Віктора Януковича?  Про це розкажуть учасники прес-конференції – незалежні українські журналісти та правозахисники, які спеціально приїдуть в Брюссель, аби висвітлити інший бік сучасних українських реалій, коли вбивають та незаконну слідкують за журналістами, притискають та репресують правозахисників, брутально порушують права людини на свободу мирних зібрань, використовують проти громадських активістів страшні сталінські методи каральної психіатрії. Це також сучасна Україна, яка прагне європейської безпеки та комфорту. Та чи є інтеграція такої України в об‘єднану Європу безпечно та комфортною для європейців? Що можна і потрібно зробити нашим європейським партнерам, аби допомогти Україні очиститися від страшного тоталітарного минулого та не удавана, а реально змінитися, щоби стати  повноцінною частиною об‘єднаної Європи?
            Спікери на прес-конференції:
1.      Аркадій Бущенко (Arkadij Bushenko) – Голова правління Української гельсінкської спілки з прав людини
2.      Дмитро Гройсман (Dmytro Groisman) – Координатор Вінницької правозахисної групи
3.      Микола Княжицький (Mykola Knyazhyckyy) – директор телеканалу TVi
Про спікерів:
Аркадій Бущенко – адвокат, правозахисник. Голова правління Української гельсінкської спілки з прав людини. Успішно представляв десятки справ проти України в Європейському суді з прав людини, автор кількох моніторингових досліджень щодо дотримання прав людини в Україні
Дмитро Гройсман -  юрист, правозахисник. Координатор Вінницької правозахисної групи, яка спеціалізується на боротьбі з катуваннями, захисті прав біженців та прав пацієнтів. Вінницька правозахисна група неодноразово зазнавала утисків та репресій з боку попередньої та нинішньої влади в Україні, наразі після незаконного обшуку та вилучення усього обладнання організації її діяльність паралізовано.
Микола Княжицький – відомий український журналіст, Директор телевізійного каналу TVi, який нещодавно втратив право на мовлення та більшість раніше виділених єфірних частот. Микола Княжицький звинувачував українську спецслужбу СБУ у незаконному зовнішньому спостереженні та втручанні в особисте життя, яке мало місце в 2010 році.
Мови конференції: Українська, російська та англійська

Місце проведення прес-конференції: Кімната Магретт (Room Magrette)  Міжнародний прес-центр Брюссель Résidence Palace - International Press Centre, Rue de la Loi 155 - Bloc C
1040 Brussels, Belgium, email : info@presscenter.org, tel : +32 (0)2 235 21 11, +32 (0)2 235 21 11, fax : +32 (0)2 235 21 10


Час проведення прес-конференції: з 11 до 12 години
Додаткова інформація та акредитація: +380632208055, +380672846450, email: vpg@ukr.net

Civil rights activists to "greet" Prezident Yanukovych in Brussels during EU-Ukraine summit next Monday

19 November 2010
Press-announce

Press Conference:

Ukraine’s European Integration and Human Rights – View from within

Ukraine’s leaders speak of their great expectations from the EU – Ukraine Summit due to take place on 22 November 2010 in Brussels.  On the agenda will be the issue of real, not symbolic, facilitation of the visa regime for Ukrainian nationals travelling to European Union countries, possible progress on agreeing the text of the EU – Ukraine Association Agreement, and on a free trade zone; developing bilateral cooperation and sectoral cooperation. Success in Ukraine’s aspirations towards European integration will undoubtedly be the course of many positive developments for all Ukrainian citizens and one can only hope that Ukrainian diplomacy will ensure Ukraine’s progress on the complex and long road to the EU.
Recognition and respect for democracy and human rights are fundamental European values and effective safeguards for their observance hinge on an effective and fair system of justice, public control over the activities of the authorities, the functioning of an independent press, transparency and openness of State institutions; as well as honest electoral systems free from manipulation and rigging.
It is these requirements that Ukraine must meet in order to be accepted into the EU. The Ukrainian authorities declare their commitment to European values yet has the human rights situation in Ukraine improved during the presidency of Viktor Yanukovych?  This question will be addressed at a press conference given by independent Ukrainian journalists and human rights activists who are specially travelling to Brussels in order to present another aspect of present Ukrainian reality.  They will provide information about killings and unlawful surveillance over journalists, pressure and harassment of human rights activists; flagrant violations of the right to peaceful assembly and the use against civic activists of the worst Soviet methods of punitive psychiatry.  This is also contemporary Ukraine which aspires to European security and comfort. Would integration of this Ukraine into united Europe be safe and comfortable for Europeans?  What could and should our European partners do to help Ukraine free itself from the legacy of its terrible totalitarian past and achieve real change, and not its imitation, in order to become a fully-fledged part of a united Europe?
Speakers
Arkadiy Bushchenko, Head of the Board of the Ukrainian Helsinki Human Rights Union
Dmytro Groisman, Coordinator of the Vinnytsa Human Rights Group
Mykola Knyazhytskyy, Director of TV Channel TVi

About the speakers
Arkadiy Bushchenko – bar lawyer, human rights defender; Head of the Board of the Ukrainian Helsinki Human Rights Union. Arkadiy has successfully represented applicants in dozens of cases against Ukraine in the European Court of Human Rights and is the author of various works monitoring the human rights situation in Ukraine.
Dmytro Groisman – lawyer, human rights defender; Coordinator of the Vinnytsa Human Rights Group which focuses on fighting torture, as well as on refugee and patients’ rights. The Vinnytsa Human Rights Group has on a number of occasions been subjected to pressure and harassment, both under the previous and present regimes. At present, following an unlawful search and the removal of all the organizations’ equipment its activities have been paralyzed.
Mykola Knyazhytskyy is a well-known Ukrainian journalist and the Director of TVi which recently lost the broadcasting rights and most of previously allocated frequencies. Mykola Knyazhytskyy has accused the Ukrainian Security Service [SBU] of unlawful surveillance and intrusion in his private life in 2010.

Press conference languages: 
English, Ukrainian and Russian
Time         11.00-12:00, 22 November 2010
Location:        The Magrette Room, International Press Centre, Rue de la Loi 155 - Bloc C  1040 Brussels, Belgium

 


email : info@presscenter.org, tel : +32 (0)2 235 21 11, +32 (0)2 235 21 11, fax : +32 (0)2 235 21 10
Additional information and accreditation: +380632208055, +380672846450, vpg@ukr.net