Translate Переклад

понеділок, 27 вересня 2010 р.

Кримінальну справу відносно колишнього начальника Стрижавської виправної колонії №81, він же колишній в.о. заступника Начальника Управління Державного Департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області, він же колишній «пахан зони №81», Магомаєва Магомеда Расуловича передано до суду для розгляду по суті

Останніми днями до Вінницької правозахисної групи звертається багато представників ЗМІ з проханням прокоментувати чутки про те, що органами прокуратури завершено досудове слідство щодо колишнього начальника Стрижавської виправної колонії №81 Магомаєва Магомеда Расуловича

Вінницька правозахисна група, яка протягом багатьох років повідомляла суспільство про численні факти порушень прав людини та злочинів щодо засуджених в СВК №81,
і яка першою поширила інформацію про зникнення ще на початку 2009 року з Стрижавської колонії №81 засудженого Совача, сьогодні готова підтвердити, що ми володіємо достовірною інформацією про те, що органами прокуратури дійсно завершено досудове слідство по кримінальній справі по обвинуваченню Магомаєва М.Р. в приховуванні протягом майже півроку інформації про втечу засудженого Совача і справа спрямована до суду першої інстанції для розгляду по суті.

Цікаво, що після порушення кримінальної справи полковник внутрішньої служби, Заслужений юрист України Магомаєв Магомед Расулович не тільки не був відсторонений від посади начальника СВК №81, але й отримав підвищення по службі – будучи переведеним на посаду в.о. Заступника начальника Управління Державного Департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області, з якої кілька днів тому і звільнився на пенсію.

Вінницька правозахисна група вітає те, що держава України спромоглася принаймні уперше довести до кінця досудове слідство щодо посадової особи такого рангу системи виконання покарань. Ми закликаємо забезпечити проведення гласного, публічного та справедливого судового процесу над М.Р.Магомаєвим із беззастережним забезпеченням його прав людини як підсудного, включно з правом на презумпцію невинуватості, правом на захист та врахуванням стану його здоров‘я при обрані міри запобіжного захисту. Одночасно Вінницька правозахисна група висловлює надію, що держава буде здатна забезпечити фізичну присутність підсудного Магомаєва М.Р. у судовому процесі.

Вінницька правозахисна група ще раз заявляє, що в період керівництва Стрижавською виправною колонією №81 паном Магомаєвим М.Р., у вказаній установі було скоєно цілу низку страшних тяжких злочинів проти прав людини. Ми продовжимо збір інформації про ці злочину і будемо наполегливо вимагати, аби усі посадові особи, винуваті у їх вчиненні, були притягнуті до відповідальності, відповідно до закону. Ми просимо усіх осіб, яким відомо про факти злочинних дій співробітників адміністрації СВК №81 в період керівництва Магомаєва М.Р., який офіційно називав себе «паханом зони», звертатися до нас для належного відео-документування вказаних повідомлень і передачі їх для реагування органам прокуратури.

Координатор ВПГ
Дмитро Гройсман

Уголовное дело в отношении бывшего начальника Стрижавской исправительной колонии № 81, он же бывший и.о. заместителя Начальника Управления Государственного Департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Винницкой области, он же бывший «пахан зоны № 81», Магомаева Магомеда Расуловича передано в суд для рассмотрения по существу

В последние дни в Винницкую правозащитную группу обращаются многие представителям СМИ с просьбой прокомментировать слухи о том, что органами прокуратуры якобы завершено досудебное следствие в отношении бывшего начальника Стрижавской исправительной колонии № 81 Магомаева Магомеда Расуловича.

Винницкая правозащитная группа, которая в течение многих лет сообщала обществу о многочисленных фактах нарушений прав человека и преступлений в отношении осужденных в СИК № 81,
и которая первой распространила информацию о пропаже еще в начале 2009 года из Стрижавской колонии № 81 осужденного Совача, сегодня готова подтвердить, что мы владеем достоверной информацией о том, что органами прокуратуры действительно завершено досудебное следствие по уголовному делу по обвинению Магомаева М.Р. в сокрытии на протяжении почти полугода информации о побеге осужденного Совач и дело направлено в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.

Интересно, что после возбуждения уголовного дела полковник внутренней службы, Заслуженный юрист Украины Магомаев Магомед Расулович не только не был отстранен от должности начальника СИК № 81, но и получил повышение по службе - будучи переведенным на должность и.о. Заместителя начальника Управления Государственного Департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Винницкой области, с которой несколько дней назад благополучно уволился на пенсию.

Винницкая правозащитная группа приветствует то, что государство Украина смогло по крайней мере впервые довести до конца досудебное следствие относительно должностного лица системы исполнения наказаний такого ранга. Мы призываем обеспечить проведение гласного, публичного и справедливого судебного процесса над М. Р.Магомаевым с безоговорочным обеспечением его прав человека как подсудимого, включая право на презумпцию невиновности, право на защиту и учет состояния его здоровья при избраннии меры пресечения. Одновременно Винницкая правозащитная группа выражает надежду, что государство будет способно обеспечить физическое присутствие подсудимого Магомаева М.Р. в судебном процессе.

Винницкая правозащитная группа еще раз заявляет, что в период руководства Стрижавской исправительной колонией № 81господином Магомаевым М. Р., в указанном учреждении было совершено целый ряд страшных тяжких преступлений против прав человека. Мы продолжим сбор информации об этих преступления и будем настойчиво требовать, чтобы все должностные лица, виновные в их совершении, были привлечены к ответственности согласно закону. Мы просим всех лиц, которым известно о фактах преступных действий сотрудников администрации СИК № 81 в период руководства Магомаевым М.Р., официально называвшим себя «паханом зоны», обращаться к нам для надлежащего видео-документирования указанных сообщений и передачи их для реагирования органам прокуратуры.

Координатор ВПГ
Дмитрий Гройсман

середа, 22 вересня 2010 р.

Генеральна Прокуратура України запросила ВПГ до спільної перевірки інформації про порушення прав людини в КВК №101 (Запорізька обл.)

Представники Вінницької правозахисної групи працюватимуть в КВК №101 з п'ятниці 24 вересня 2010 року.
Про результати роботи буде повідомленно додатково на цьому сайті.
Контактні телефони +380-672-846450,+380-632-208055


null -

«Мастирка» від зеків, чи «фуфло» від вертухаїв?


21 вересня 2010 року
ДЛЯ НЕГАЙНОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ!

«Мастирка» від зеків, чи «фуфло» від вертухаїв?

«Справедливу» та «незалежну» перевірку повідомлень про масові порушення прав засуджених Кам‘янської (Запорізька область) виправної колонії №101 проводять керманичі місцевої пенітенціарної системи, а не незалежні фахівці

Ввечері 21 вересня 2010 року прес-служба Управління Державного Департаменту України з питань виконання покарань в Запорізькій області поширила прес-реліз «Щодо ситуації в Кам‘янській виправній колонії».

У вказаному документі зазначено, що після повідомлення Вінницької правозахисної групи про надходження масових скарг засуджених на нестерпні умови перебування, приниження та катування в колонії, було здійснено виїзд журналістів, судмедекспертів та представників громадськості до колонії. В результаті за словами прес-релізу, присутні змогли переконатися, що «засуджені негативної спрямованості вдалися до так званої «мастирки» - імітації тілесних ушкоджень».

Не часто можна побачити в тексті офіційних документів прес-служб органів влади блатний жаргон – «фєню», але чи не є написаний запорізькими тюремниками «відмаз» насправді – «фуфлом» чи «шнягою»? Вінницька правозахисна група стурбована тим, що попри наш заклик наразі «розслідування» нашої заяви не має нічого спільного з справедливим та безстороннім дослідженням фактів. Так 21 вересня в «перевірці» не взяв участь жоден представник Центрального Апарату Державного Департаменту виконання покарань, не було серед перевіряючи і представників Омбудсмана, Генеральної прокуратури чи Мінюсту. Не запросили також і представників Вінницької правозахисної групи, хоча ми офіційно просили дозволити нам зустрітися з тими засудженими, які зверталися до нас зі скаргами, і чиї прізвища у нас є. Журналістам продемонстрували засудженого-активіста Чередніченка, який заявив, що сидить в колонії третій рік, хоча насправді, як кажуть інші засуджені – перебуває в колонії лише рік. «Комісія» не відвідала дільницю підсиленого контролю та приміщення камерного типу, в яких утримуються люди, щодо яких є серйозні підстави вважати, що вони побиті представниками адміністрації, але навіть ті засуджені, яких адміністрація наважилася продемонструвати громадськості – заявляли про те, що в колонії знущаються над людьми…


Ми вітаємо працю журналістів порталу http://reporter.zp.ua , які подали чесну та безсторонню фактичну інформацію про те, що їм дозволили побачити в колонії №101 та сподіваємося, що пенітенціарна система продемонструє свою відкритість та прагнення ефективної, а не удаваної співпраці з громадськими організаціями.


Вінницька правозахисна група підтверджує свій заклик до негайної комплексної перевірки ситуації в КВК №101 міжвідомчою комісією з обов‘язковим залученням представників громадськості. ВПГ звертається до Уповноваженого ВР України з прав людини Н.І.Карпачової з проханням відкрити провадження Уповноваженого за фактом повідомлень про можливі масові порушення прав людини в КВК №101 ДДУПВП. Ми закликаємо Генерального Прокурора України О.І.Медведька та міністра юстиції України О.В.Лавриновича невідкладно направити до КВК №101 представників указаних відомств для вивчення ситуації та сприяння в покращенні ситуації із дотриманням прав засуджених.

Вінницька правозахисна група сподівається, що повідомлення про порушення прав засуджених в КВК №101 приверне увагу засобів масової інформації, які подадуть суспільству об‘єктивну та професійну інформацію.

понеділок, 20 вересня 2010 р.

Щодо ситуації в Кам'янській виправній колонії №101 (Запорізька область)


Масові скарги засуджених Кам‘янської (Запорізька область) виправної колонії №101 Державного Департаменту України з питань виконання покарань на рабську працю, катування та нелюдське ставлення адміністрації мають бути перевірені незалежною комісією з обов‘язковим залученням громадських організацій

          Вінницька правозахисна група змушена оприлюднити нелегально задокументовані свідчення засуджених, які утримуються у Кам‘янській виправній колонії №101 Державного Департаменту України з питань виконання покарань. За словами засуджених, які задокументовані Вінницькою правозахисною групою, адміністрація колонії створила нестерпні умови праці людей, які трудяться на шкідливому виробництві, отримуючи в якості зарплати 10-25 гривень на місяць. В колонії діє жорстока система психологічного тиску на засуджених та поширені катування, подібні до описаних у хроніках фашистських концтаборів та сталінського ГУЛАГу.

          За словами засуджених, майже за кожну спробу офіційно подати скаргу на порушення прав людини, скаржників жорстоко б‘ють співробітники адміністрації. В колонії також існує практика побиття з метою залякування усіх новоприбулих з етапів. Вінницька правозахисна група нелегальним шляхом отримала фотодокументи, які демонструють результати групового побиття засуджених колонії, яке мало місце в вересні 2010 року.
 
На початку вересня, зі слів засуджених, в колонію було введено загін людей в масках без розпізнавальних знаків, озброєних дерев‘яними молотками та гумовими палицями. Вказані люди скоїли масове побиття багатьох засуджених, зокрема було побито засудженого Бабича (3й загін- переламані ребра), Хлистова та Іващенка (розрізали собі шию в ході побиття), Приходька, Савченка (5 загін). Жорстоко побиті також засуджені сьомого загону-
Аверін О.О., Губін В.Ю., Татаров Д.І., Капустін О.О.

Зараз ситуація в КВК №101 є надзвичайно напруженою. Багато засуджених доведені до відчаю і втратили будь-яку віру в можливість припинення знущань. Місцевий прокурор Марков, та заступник Начальника Управління Державного департамент України з питань виконання покарань у Запорізькій області Шептій, за словами засуджених, перебуваючи в особистих дружніх стосунках з керівництвом колонії, схиляють засуджених до відмов від будь-яких скарг.

Вінницька правозахисна група має в своєму розпорядженні список з 27 прізвищ засуджених, які заявили про готовність вчинити масове самокаліцтво, та вдаватися до інших акцій ненасильницького протесту, у разі, якщо в колонію невідкладно не приїде незалежна комісія для вивчення ситуації і ознайомлення зі скаргами засуджених, умовами праці та зловживаннями на виробництві колонії, включно з безпекою праці.

          Не маючи можливості самостійно провести перевірку багаточисельних скарги засуджених КВК №101, з урахуванням того, що в Україні повністю відсутні ефективні механізми незалежного громадського контролю за дотриманням прав засуджених, Вінницька правозахисна група закликає до негайної комплексної перевірки ситуації в КВК №101 міжвідомчою комісією з обов‘язковим залученням представників громадськості. Вінницька правозахисна група заявляє про готовність та бажання делегувати до складу такої комісії своїх представників та прозвітувати суспільству про результати роботи. ВПГ звертається до Уповноваженого ВР України з прав людини Н.І.Карпачової з проханням відкрити провадження Уповноваженого за фактом повідомлень про можливі масові порушення прав людини в КВК №101 ДДУПВП. Ми закликаємо Генерального Прокурора України О.І.Медведька та міністра юстиції України О.В.Лавриновича невідкладно направити до КВК №101 представників указаних відомств для вивчення ситуації та сприяння в покращенні ситуації із дотриманням прав засуджених.

Враховуючи те, що у задокументованих ВПГ повідомленнях про можливі масові  порушення прав людини в КВК №101, міститься інформація, яка свідчить про порушення права людини на свободу від катувань, копії цього звернення також направлені Урядовому Уповноваженому у справах Європейського Суду з прав людини та до Європейського Комітету з попередження катувань.

Вінницька правозахисна група сподівається, що повідомлення про порушення прав засуджених в КВК №101 приверне увагу засобів масової інформації, які подадуть суспільству об‘єктивну та професійну інформацію.

К ситуации в Каменской исправительной колонии №101 (Запорожская область)

Массовые жалобы осужденных Каменской (Запорожская область) исправительной колонии № 101 Государственного Департамента Украины по вопросам исполнения наказаний на рабский труд, пытки и бесчеловечное отношение администрации должны быть проверены независимой комиссией с обязательным привлечением общественных организаций

Винницкая правозащитная группа вынуждена обнародовать нелегально задокументированные показания осужденных, содержащихся в Каменской исправительной колонии № 101 Государственного Департамента Украины по вопросам исполнения наказаний. По словам осужденных, задокументированным Винницкой правозащитной группой, администрация колонии создала невыносимые условия труда людей, которые работают на вредном производстве, получая в качестве зарплаты 10-25 гривен в месяц. В колонии действует жестокая система психологического давления на осужденных и распространены пытки, подобные описанным в хрониках фашистских концлагерей и сталинского ГУЛАГа.

По словам осужденных, почти за каждую попытку официально подать жалобу на нарушение прав человека, жалобщиков жестоко избивают сотрудники администрации. В колонии также существует практика избиения с целью запугивания всех новоприбывших из этапов. Винницкая правозащитная группа нелегальным путем получила фотодокументы, которые демонстрируют результаты группового избиения осужденных колонии, имевшим место в сентябре 2010 года.

 
В начале сентября, по словам осужденных, в колонию был введен отряд людей в масках без опознавательных знаков, вооруженных деревянными молотками и резиновыми дубинками. Указанные люди совершили массовое избиение многих осужденных, в частности были избиты осужденный Бабич (3й отряд-переломаны ребра), Хлыстов и Иващенко (разрезали себе шею в ходе избиения), Приходько, Савченко (5 отряд). Жестоко избиты также осужденные седьмого отряда - Аверин О.О., Губин В.Ю., Татаров Д.И., Капустин О.О.

Сейчас ситуация в КИК № 101 является чрезвычайно напряженной. Многие осужденных доведены до отчаяния и потеряли всякую веру в возможность прекращения издевательств. Местный прокурор Марков, и заместитель Начальника Управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Запорожской области Шептий, по словам осужденных, находясь в личных дружеских отношениях с руководством колонии, склоняют осужденных к отказам от любых жалоб.

Винницкая правозащитная группа располагает списком из 27 фамилий осужденных, заявивших о готовности совершить массовое членовредительство, и прибегать к другим акциям ненасильственного протеста, в случае, если в колонию безотлагательно не приедет независимая комиссия для изучения ситуации и ознакомления с жалобами осужденных, условиями труда и злоупотреблениями на производстве колонии, включая безопасность труда.

Не имея возможности самостоятельно провести проверку многочисленных жалоб осужденных КИК № 101, с учетом того, что в Украине полностью отсутствуют эффективные механизмы независимого общественного контроля за соблюдением прав осужденных, Винницкая правозащитная группа призывает к немедленной комплексной проверке ситуации в КИК № 101 межведомственной комиссией с обязательным привлечением представителей общественности. Винницкая правозащитная группа заявляет о готовности и желании делегировать в состав такой комиссии своих представителей и отчитаться перед обществом  о результатах работы. ВПГ обращается к Уполномоченному ВР Украины по правам человека Н.И.Карпачевой с просьбой открыть производство Уполномоченного по факту сообщений о возможных массовых нарушениях прав человека в КИК № 101 ГДУПВИН. Мы призываем Генерального Прокурора Украины А.И.Медведько и министра юстиции Украины А.В.Лавриновича безотлагательно направить в КИК № 101 представителей указанных ведомств для изучения ситуации и содействия в улучшению соблюдения прав осужденных.

Учитывая то, что в задокументированных ВПГ сообщениях о возможных массовых нарушениях прав человека в КИК № 101, содержится информация, которая свидетельствует о нарушении права человека на свободу от пыток, копии обращения также направлены Правительственном Уполномоченному по делам Европейского Суда по правам человека и в Европейский комитет по предупреждению пыток.

Винницкая правозащитная группа надеется, что сообщение о нарушении прав осужденных в КИК № 101 привлечет внимание средств массовой информации, которые представят обществу объективную и профессиональную информацию.

пʼятниця, 10 вересня 2010 р.

"Загальна" диспансеризація не загрожує правам людини

10 вересня 2010 року
Для негайного розповсюдження!

Наказ МОЗ України №728 від 28/08/2010 року «ПРО ДИСПАНСЕРИЗАЦІЮ НАСЕЛЕННЯ» жодним чином не порушує права людини
         
          Вінницькою правозахисною групою уважно проаналізовано опублікований нещодавно Наказ МОЗ України №728 від 28 серпня 2010 року «Про диспансеризацію населення», яким затверджено Порядок диспансеризації населення. Підставою для аналізу стали багаточисельні публікації в ЗМІ та заяви деяких громадських організації про, нібито, існуючу небезпеку протиправних обмежень чи порушень прав людини внаслідок нового порядку диспансеризації населення, який запроваджується зазначеним наказом.

            З тексту наказу не вбачається, що диспансерний огляд дорослих буде обов‘язковим, чи тим більше – примусовим. Нажаль деякі журналісти та громадські діячі плутають добровільність диспансеризації з обов‘язковим переліком обстежень та досліджень, які включені в програму диспансерного огляду. З наказу вбачається лише єдина обов‘язковість – обов‘язок органів охорони здоров‘я створити умови для того, аби усі бажаючі могли пройти щорічну диспансеризацію. Також нічого не сказано і про те, що диспансеризація може не бути безкоштовною.

            Щодо даних про стан здоров‘я людей, які пройшли диспансеризацію, то вони становитимуть конфіденційну інформацію про особу, яка охороняється законом. В разі, якщо згодом в Україні буде запроваджено систему загальнообов‘язкового державного медичного страхування дані, отримані в ході диспансеризації можуть бути використаними для персоніфікації запланованих видатків для медичного обслуговування людини, жодного порушення права на приватність в цьому не вбачається. Також держава має право стимулювати участь людей в диспансеризації, зокрема і шляхом запровадження схем повернення коштів, витрачених людиною на лікування за наявності введеної законом системи страхової медицини.

            Вінницька правозахисна група не береться оцінювати потенційну ефективність та фінансову можливість запровадження системи диспансеризації усього дорослого населення, проте з точку зору прав людини, пропозиції МОЗ України, які містяться в Наказі №728, є бездоганними.

"Всеобщая" диспансеризация не угрожает правам человека

10 сентября 2010 года
Для немедленного распространения!

ПРИКАЗ МЗ УКРАИНЫ № 728 ОТ 28/08/2010 ГОДА «О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ» НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ НАРУШАЕТ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Винницкой правозащитной группой внимательно проанализирован опубликованный недавно Приказ МЗ Украины № 728 от 28 августа 2010 «О диспансеризации населения», которым утвержден Порядок диспансеризации населения. Основанием для анализа стали многочисленные публикации в СМИ и заявления некоторых общественных организации о, якобы, существующей опасности противоправных ограничений или нарушений прав человека вследствие нового порядка диспансеризации населения, вводимого указанным приказом.

Из текста приказа не усматривается, что диспансерный осмотр взрослых будет обязательным, или тем более принудительным. К сожалению, некоторые журналисты и общественные деятели путают добровольность диспансеризации с обязательным перечнем обследований и исследований, которые включены в программу диспансерного осмотра. Приказом устанавливается лишь одна «обязательность» - обязанность органов здравоохранения создать условия для того, чтобы все желающие могли пройти ежегодную диспансеризацию. Также ничего не сказано и о том, что диспансеризация может не быть бесплатной.

Относительно данных о состоянии здоровья людей, прошедших диспансеризацию, то они представляют собой конфиденциальную информацию о лице, охраняемую законом. В случае, если впоследствии в Украине будет введена система обязательного государственного медицинского страхования, данные, полученные в ходе диспансеризации, могут быть использованы для персонификации запланированных расходов по медицинскому обслуживанию человека, никакого нарушения права на приватность в этом не усматривается. Также государство имеет право стимулировать участие людей в диспансеризации, в частности и путем внедрения схем возврата средств, потраченных человеком на лечение при наличии введенной законом системы страховой медицины.

Винницкая правозащитная группа не берется оценивать потенциальную эффективность и финансовую возможность внедрения системы диспансеризации всего взрослого населения, однако с точки зрения прав человека, предложения Минздрава Украины, содержащиеся в Приказе № 728, являются безупречными.

понеділок, 6 вересня 2010 р.

ЩОДО НАДАННЯ «ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ» ЗАСУДЖЕНИМ ТА УВ‘ЯЗНЕНИМ НІБИТО ВІД ІМЕНІ ВІННИЦЬКОЇ ПРАВОЗАХИСНОЇ ГРУПИ

Останнім часом до Вінницької правозахисної групи поступає інформація про те, що в закриті установи, які розташовані на території Вінницької області (СІЗО, виправні колонії тощо), адміністрацією допускаються різні особи, нібито від правозахисних організацій для надання «правової допомоги» засудженим та ув‘язненим. В результаті у багатьох засуджених та ув‘язнених складається враження, що вказані особи так чи інакше пов‘язані із Вінницькою правозахисною групою і можуть у своїй діяльності керуватися етичними та професійними стандартами правозахисної діяльності Вінницької правозахисної групи.

          Вінницька правозахисна група має дуже жорсткі етичні та професійні стандарти, які, зокрема, включають щодо осіб, які тримаються в умовах несвободи наступне:
1.    Повну конфіденційність усієї інформації, яка надається ВПГ ув‘язненими. Ми гарантуємо, що за жодних умов не передамо жодної наданої нам інформації адміністрації установ, чи жодним державним органам без попередньої згоди джерела інформації.
2.    Повну безкоштовність наданої нами правової допомоги усім особам, які звернулися до нас у разі, якщо ВПГ буде цікаво займатися вказаними справами.
3.    Діяльність, яка спрямована виключно на захист прав людини ув‘язнених, що не буде пов‘язано з злочинам, в скоєнні яких людина обвинувачується чи визнана винуватою.

Вінницька правозахисна група заявляє, що наша громадська організація не є членом жодних інших Асоціацій, Спілок чи Федерації громадських організацій в Україні, за виключенням неформального об‘єднання «Української Ради у справах біженців» ми не представляємо жодну організацію, крім самих себе, ми не доручали жодним фізичним чи юридичним особам представляти нашу організацію, чи надавати юридичним особам від нашого імені. У Вінницької правозахисної групи не має жодних угод з управліннями Державного Департаменту України з питань виконання покарань у жодній з областей України, нам ніколи не пропонували організовано надавати правову допомогу засудженим. Ми це робимо в індивідуальному порядку, реагуючи на будь-які звернення засуджених, в тому числі і отримані нелегально.


Вінницька правозахисна група спеціально звертає увагу усіх, що громадянин України

Танасков Сергій Миколайович, ніколи не мав і не має жодного стосунку до Вінницької правозахисної групи. Вінницька правозахисна група в свою чергу не має, не мала та не хоче мати жодного стосунку та жодних відносин з організацією «Міжнародний комітет захисту прав людини», ми не поділяємо методів та етичних підходів цієї організації, не маємо і ніколи не будемо мати з нею жодних проектів та спільних заходів чи акцій. Просимо звертати на це увагу усіх засуджених та ув‘язнених, які спілкуються з громадянином Танасковим Сергієм Миколайовичем та іншими представниками «Міжнародного комітету захисту прав людини».