Translate Переклад

четвер, 14 січня 2010 р.

Сумні уроки "Справи про Голодомор"

14 січня 2010 року

Рішення апеляційного суду м.Києва у «справі про Голодомор» відповідає найгіршим стандартам сталінського правосуддя і прямо суперечить Конституції та міжнародним зобов‘язанням України

            Повідомлення Служби Безпеки України про визнання Апеляційним судом м.Києва деяких померлих діячів радянської влади «винними у скоєнні геноциду української національної групи» свідчить про те, що українське правосуддя залишається заручником політичних обставин, та об‘єктом непорядних маніпуляцій недобросовісних політиків. Вказані «хвороби» правосуддя дісталися Україні у спадок з часів радянського тоталітарного режиму.

Печальные уроки "Дела о Голодоморе"

14 января 2010 года

РЕШЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА КИЕВА По «делу О ГОЛОДОМОРЕ» ОТВЕЧАЕТ НАИХУДШИМ СТАНДАРТАМ СТАЛИНСКОГО ПРАВОСУДИЯ И ПРЯМО ПРОТИВОРЕЧИТ КОНСТИТУЦИИ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ УКРАИНЫ

            Сообщение Службы Безопасности Украины о признании Апелляционным судом Киева некоторых умерших деятелей советской власти «виновными в совершении геноцида украинской национальной группы» свидетельствует о том, что украинское правосудие остается заложником политических обстоятельств, и объектом непорядочных манипуляций недобросовестных политиков. Указанные «болезни» правосудия достались Украине в наследство со времен советского тоталитарного режима.